Co trzeba wiedzieć o badaniach prenatalnych?

Badania prenatalne to coś, na co każda kobieta, będąca w ciąży, powinna się zdecydować nawet wtedy, kiedy nie ma ku temu wyraźnych przesłanek. Dzięki diagnostyce można wcześniej wykryć ewentualne wady płodu lub potwierdzić prawidłowy rozwój ciąży. Dzięki badaniom prenatalnym można także poznać płeć dziecka, a także ciąże mnogą.

Kiedy najlepiej wykonać badania prenatalne?

Badania nieinwazyjne, podstawowe wykonywać należy w każdej ciąży, Są to: USG, badania morfologiczne i biochemiczne krwi matki. Pierwsze badanie ultrasonograficzne wykonuje się w bardzo wczesnym okresie, aby potwierdzić ciążę. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo badania tego nie należy powtarzać częściej niż raz w trymestrze. Jeśli badania rutynowe są niejednoznaczne i wskazują odchylenia od normy należy rozszerzyć diagnostykę. Jest to bardzo ważne, ponieważ im szybciej wychwyci się jakieś zaburzenia, tym szybciej można podjąć leczenie lub przygotować się lepiej do trudnego porodu.

Kto wykonuje badania prenatalne?

Podstawowe, rutynowe badania wykonują lekarze ginekolodzy, lub jak w przypadku badań KTG pielęgniarka. Natomiast badania morfologiczne i biochemiczne zleca się pracowniom diagnostycznym. Badania prenatalne inwazyjne przeprowadza doświadczony lekarz specjalista przy współpracy laboratorium. w tym przypadku ważne jest odpowiednie pobranie materiału do badania i odpowiedni sposób jego przechowywania.

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne mogą być inwazyjne lub nieinwazyjne. Do pierwszej grupy zalicza się USG prenatalne, badania biochemiczne i morfologiczne krwi matki, a także badania przesiewowe. Nowością są genetyczne badania prenatalne, w których wykorzystuje się DNA komórek płodowych obecnych w krwi matki. Badania nieinwazyjne nie są niebezpieczne ani dla matki, ani dla dziecka. Natomiast badania inwazyjne to grupa procedur diagnostycznych, które wykonywane są jedynie wtedy, kiedy są wyraźne ku temu przesłanki. Najczęściej jest to amniopunkcja, badanie polegające na nakłuciu pęcherza płodowego.