Badanie nasienia – podstawowe informacje

Badanie nasienia to jedno z podstawowych badań w diagnostyce niepłodności par. Jeżeli od dłuższego czasu staracie się o dziecko i nie przynosi to rezultatu, to badanie w tym kierunku będzie jednym z pierwszych zleconych przez lekarza.

Jak wygląda badanie nasienia?

Próbka nasienia jest pobierana do jałowego pojemnika drogą masturbacji. Badanie nasienia kraków w niektórych klinikach może odbyć się na dwa sposoby. Według pierwszego pobranie próbki następuje w klinice, w warunkach sterylnych. Drugi, dostępny tylko w niektórych klinkach, zezwala na pobranie próbki do badań w warunkach domowych. Jest to jednak odradzane, ponieważ tak pobrana próbka niekoniecznie pozwoli na przeprowadzenie wszystkich badań, do tego są bardzo szczegółowe i restrykcyjne zasady jej dostarczenia. Należy to zrobić w ciągu 40 minut od pobrania, musi być przez ten cały czas utrzymana w temperaturze 20-27 stopni Celsjusza, ponieważ wyższa lub niższa temperatura może ją uszkodzić. Do tego dochodzi ryzyko skażenia próbki innymi substancjami i zanieczyszczeniami, które znajdują się w domu lub mogą dostać do pojemnika po drodze. Tak więc ten sposób pobierania próbek to ostateczność i powinno się go stosować gdy nie ma innego wyboru.

W jaki sposób przygotować się do badania nasienia?

Zanim zostanie wykonane badanie nasienia Bielsko-Biała, ale też w innych miejscowościach, należy zadbać o abstynencję seksualną 2-7 dni, przy czym za optymalną uznaje się trwającą 3-5 dni – trwająca zbyt długo lub zbyt krótko może zafałszować otrzymane wyniki.

Również w terminie 3-5 dni przed planowanym badaniem należy unikać alkoholu oraz innych używek, ponieważ ich obecność w organizmie może wpływać na wynik badania. Jeżeli pacjent musi brać jakieś leki, to powinien on poinformować o tym lekarza przed badaniem. Zgłosić należy także wszystkie urazy w okolicy jąder.

Oczywiście jak na wszystkie badania, tak i na to należy zgłosić się z dokumentem tożsamości po wcześniejszym umówieniu. Należy przygotować się na to, że na miejscu będzie trzeba wypełnić dodatkowe dokumenty, czasem ankiety zdrowia. Jeśli więc chce się wstępnie oszacować czas, jaki należy zarezerwować na badanie, to to warto zapytać o to w klinice przy rejestracji na badanie nasienia.