Kto przeprowadza sterylizację medyczną?

Sterylizacja medyczna jest procesem, który zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi. Podczas tego zabiegu niszczone są wszystkie drobnoustroje, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta. Jak powinna być przeprowadzona dezynfekcja medyczna? Kto się tym zajmuje?

Technik sterylizacji medycznej

Aby zostać technikiem sterylizacji medycznej, najlepiej ukończyć studium medyczne. Do zadań technika należy przede wszystkim wykonanie dezynfekcji narzędzi i materiałów medycznych, kontrola całego procesu oraz sporządzenie dokumentacji.

Technik powinien być osobą odpowiedzialną i sumienną. Od jego pracy zależy zdrowie pacjenta. Sterylizacja medyczna powinna być przeprowadzona rzetelnie i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Dezynfekcja medyczna – metody

Proces sterylizacji medycznej jest ściśle określony. Na początku narzędzia muszą zostać dokładnie oczyszczone. Następnie musi zostać dobrana odpowiednia metoda do danego sprzętu czy materiałów medycznych. Podczas dezynfekcji medycznej narzędzia nie mogą stracić swoich właściwości.

Są dwie metody wykorzystywane do sterylizacji medycznej. Pierwsza z nich opiera się na wysokich temperaturach, a druga na niskich. W pierwszym przypadku najczęściej wykorzystywana jest para wodna, gorące suche powietrze oraz promieniowanie podczerwone. W przypadku sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące lub roztwory na bazie tlenku etylenu, lub formaldehydu.

Prawidłowy przebieg sterylizacji medycznej

Mało kto zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie czyha na pacjenta podczas badania lub zabiegu. Sterylizacja medyczna jest niezwykle istotną kwestią, która chroni każdego pacjenta w placówce medycznej czy nawet w salonie tatuażu. Zdezynfekowane narzędzia, materiały i sprzęt zapewniają maksymalną ochronę przed różnymi wirusami i bakteriami.

Proces sterylizacji medycznej powinien przebiegać według określonych wytycznych. Cały proces na końcu musi zostać skrupulatnie skontrolowany, a informacje z kontroli zapisane. Na każdym z tych etapów technik sterylizacji medycznej powinien zachować dokładność i odpowiednią koordynację ruchowo-wzrokową.