Dezynfekcja światłem UV w dobie pandemii

Światło UV jest używane od lat w różnych obszarach do fizycznej dezynfekcji. Po napromieniowaniu światło ultrafioletowe uszkadza kwasy nukleinowe (DNA) bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. Efekt zależy od długości fali, czasu trwania napromieniania oraz odległości od źródła promieniowania do napromienianej powierzchni.

Zapotrzebowanie na sprzęt do dezynfekcji UV w placówkach medycznych

Rozprzestrzenianie się koronawirusa, wywołującego chorobę Covid-19, przybrało rozmiary pandemii w Polsce i wielu innych krajach. Życie publiczne na długi czas prawie zamarło, obowiązują surowe zasady postępowania i wiele ograniczeń.

Dla systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim szpitali, przychodni, ośrodków opieki medycznej, bardzo ważna jest dezynfekcja.

Ze względu na drogi przenoszenia i wysoki wskaźnik infekcji koronawirusem, ochrona przed infekcjami, a tym samym dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń, są decydującym czynnikiem w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dezynfekcja światłem UV — czy warto stosować?

Światło ultrafioletowe to forma światła niewidzialnego dla ludzkiego oka. Istnieje w widmie elektromagnetycznym pomiędzy promieniowaniem rentgenowskim a światłem widzialnym. Każdego dnia jesteśmy narażeni na niewielką ilość promieniowania UV pochodzącego z promieni słonecznych, chociaż duża jego część jest pochłaniana przez warstwę ozonową.

Światło używane do dezynfekcji należy do promieniowania UV-C, jest krótkofalowe i bardzo energochłonne. Światło słoneczne UV-C nie dociera do powierzchni ziemi, jest pochłaniane przez najwyższe warstwy powietrza.

Przy zastosowaniu fali o długości około 265 nanometrów, dochodzi do uszkodzenia bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. Promieniowanie UV-C powoduje nieodwracalne zniszczenie DNA, tak że patogeny nie mogą się replikować, a tym samym rozmnażać.

Dezynfekcja światłem UV — obszary zastosowania

Sprzęt do dezynfekcji światłem UV jest wykorzystywany do uzdatniania wody, dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji powietrza już od dawna. Używa się go przy produkcji żywności, w magazynach, przy oczyszczaniu ścieków i wody pitnej, a także w przemyśle farmaceutycznym. W szpitalach i gabinetach lekarskich zainstalowane na stałe lampy UV są wykorzystywane do dezynfekcji pomieszczeń magazynowych lub w systemach wentylacyjnych do dezynfekcji powietrza. W międzyczasie coraz częściej stosuje się dezynfekcję UV w postaci mobilnych systemów do dezynfekcji pomieszczeń.