Wskazania do przeprowadzenia angiografii

Angiografia jest badaniem, które jest oparte na medycznej technice obrazowania. Pozwala na wizualizację wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów w ciele. Skupia się głównie na układzie krwionośnym, czyli na żyłach, tętnicach, a także na komorach serca.

Jak przebiega badanie angiograficzne?

Angiografia polega na wstrzyknięciu środka kontrastowego do żył pacjenta, a następnie obrazowanie układu krwionośnego, który wypełnia się krwią zmieszaną z kontrastem. Wszystko to odbywa się przy użyciu metod, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie. Badanie takie pozwala na ocenę drożności żył, a także ich kondycję. Można również sprawdzić, czy żadne z naczyń nie jest uszkodzone lub pęknięte. Przy pomocy angiografii zbadać można naczynia w całym ciele.

Metody angiografii

Angiografię można przeprowadzić na kilka sposobów. Klasyczne badanie polega na podaniu kontrastu bezpośrednio do badanego naczynia i wykonanie serii zdjęć rentgenowskich. Angio tk, czyli tomografia komputerowa przebiega podobnie jak tradycyjne badanie. Środek kontrastujący podaje się dożylnie, poprzez wenflon, i wykonuje się tomografię komputerową obszaru wskazanego do sprawdzenia. Kolejnym sposobem jest angio MR, czyli rezonans magnetyczny. Nie wykorzystuje się tu promieniowania rentgenowskiego, ani kontrastu. Do badań angiograficznych zalicza się USG, dzięki któremu można sprawdzić budowę ścian naczyń i prędkość przepływu krwi.

Angio tk tętnic wieńcowych – na czym polega to badanie?

Angio tk tętnic wieńcowych to metoda nieinwazyjna, którą stosuje się u pacjentów, u których podejrzewa się chorobę niedokrwienną serca. Zdjęcia w badaniach tego typu mają niższą rozdzielczość, a przez to ciężko je zinterpretować. Metoda ta jest mniej czuła niż klasyczna angiografia.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia angiografii?

Głównymi wskazaniami do przeprowadzenia tego typu badań są choroby niedokrwienne serca, tętniak aorty, guzy wątroby, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn, wrodzone wady anatomiczne naczyń, zespoły zakrzepowe, przetoki dializacyjne, a także inne zmiany, które mają charakter nowotworowy. Natomiast przeciwwskazaniami są: uczulenie na kontrast, nadczynność tarczycy, a także ciąża, ponieważ badanie takie może spowodować uszkodzenie płodu.